Головна » 2016 » Лютий » 8 » НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ Січень 2016 р.
14:15
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ Січень 2016 р.
Увага! Нові книги!
 Нові надходження  за січень 2016 року

26.89(4УКР)    
 Г 51 
  
 Гирич, Ігор.  Київ: люди і будинки [Текст] / Ігор Гирич.-К.: Либідь, 2015.-432с.

Вигадлива мандрівка нашою столицею репрезентує калейдоскоп визначних осіб і прикметних під історико-мистецьким оглядом будівель. Акцентовано на внескові у формування українського обличчя Києва тих постатей, хто боронив самобутнє місто від великодержавної культурної експансії. Завдяки висвітленню історичної взаємодії спільноти («люди» ) і урбанізованого простору («будинки»)видатні імена вписано в неповторний київський ландшафт, що унаочнено безліччю оригінальних світлин.
________________________________________________________________________

 

 
 
 

60.56
В 79    Вояковський, Даріуш. Ментальні кордони в Європі без кордонів
[Текст] / Даріуш Вояковський; пер.з польськ. В.Ф. Саган.- 2-е вид., доповн.-К.: Ніка-Центр,2015.- 320 с.

Автор розвиває і поглиблює сучасні підходи до осмислення вузлових аспектів загального дискурсу європейської ідентичності у контексті геополітичних змін і трансформаційних зрушень останніх двох десятиліть, порушує питання про наявність і співвідношення меж між кордонами територіальними і границями свідомісними, даючи відповідь на користь збереження територіальних кордонів національних держав і відповідних ментальних вимірів, незважаючи на посилення тенденцій до глобалізації та космополітизації у сучасній Європі.
 Монографія є одним із варіантів відповіді на питання про суть і характер змін, які відбуваються в Європі і з європейцями на ґрунті конструювання нових вимірів ідентичності у світлі сучасних трансформаційних, інтеграційних і глобалізаційних процесів. Для соціологів, істориків, політологів, філософів, європеїстів, міжнародників, а також усіх, хто цікавиться проблемами теорії та практики європейської інтеграції.
___________________________________________________________________


63.3(0)6
П 58  

  Попович, Мирослав     Кровавый век [Текст] / Мирослав Попович; худож.-оформитель Е.Д. Кононученко.-К.: Кордон, 2015.- 990с.:ил.

Книга "Кривавий вік" присвячена ключовим подіям ХХ століття, починаючи з Першої світової війни і закінчуючи кінцем так званої "холодної війни".
Мирослав Попович Кривавий вік (видавництво Фоліо)
Автор, більш відомий своїми публікаціями за логікою і методологією науки, теорії та історії культури, прагнув використовувати результати дослідницької роботи істориків і культурологів для того, щоб зрозуміти сенс історичних подій, трагізм долі світової цивілізації, поглянути на хід історії і її інтерпретації з філософської позиції. Оцінка сенсу або розуміння історії, на глибоке переконання автора, може бути не тільки смакової, суб'єктивної і тому непереконливою, але також обґрунтованою і доказовою, як і в природознавстві. Звернення до неупередженого раціональному дослідженню не обов'язково означає релятивізм, втрату гуманістичних вихідних позицій і розуміння людської життєдіяльності як "речі серед речей". Більш того, послідовно об'єктний підхід до історичного процесу дозволяє побачити трагізм епохи і оцінити героїзм людини, здатного захистити високі цінності.
__________________________________________________________________________


63.3(4УКР)     
К 62
 

Коляда І.А.  Пилип Орлик [Текст] / І.А. Коляда, С.Ю. Коляда,О.Ю. Кирієнко; худож.- оформлювач Є.В. Вдовиченко. - Харків: Фоліо, 2015.-121с.

Пилип Степанович Орлик (!672-1742) – військовий і політичний діяч, дипломат, гетьман України в еміграції, сподвижник І. Мазепи і продовжувач його справи у боротьбі за державний суверенітет Гетьманщини. Автор «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорізького». Він став символом нескореності й боротьби за волю свого народу. Навряд чи якась національна справа мала такого освіченого, талановитого й вірного її представника, як Пилип Орлик. Діяльність гетьмана, безперечно, становить одну з найважливіших сторінок державної та військової історії України._____________________________________________________________________
 

76.006.5я2
Я93  
  

Яцко Н.Б.   PR та маніпуляції: практичний словник/ Н.Б. Яцко; ред.: В.М. Карпенко.-К.: Видавець Карпенко В.М., 2015.- 472с.

Практичний словник Наталі Яцко включає визначення та пояснення базових термінів з комунікації, психології, логіки, політології, управління, маркетингу та реклами а також різного роду маніпулятивних практик. Уважне знайомство зі словником допоможе читачеві зорієнтуватися в сучасних інформаційних потоках, зрозуміти їх витоки та призначення і відчути себе впевненіше з точки зору власного вибору у спілкуванні з зовнішнім світом.
Для полегшення сприйняття досить широкого різногалузевого матеріалу до словника включено нарис Олексія Карпенка «Історія піару та реклами на теренах України», а також практичні поради, деяку інформацію щодо загальної статистики і фізичних та психологічних можливостей людини, короткі англо-українські словники, адреси світових та національних мережевих пошукових систем.
Призначений для широкого кола читачів.
__________________________________________________________________________

76.01(4УКР)  
С65  
 
 

Уроки Дмитра Прилюка : [спогади, літературні твори] / Національна спілка журналістів України; авт.- упоряд. М. М. Сорока. – Київ : Експрес-об'ява, 2015. – 392 с. : іл. – (Золоті імена українськоїжурналістики ; вип. 5)

Книга розповідає про відомого українського журналіста, письменника, вченого, вихователя і наставника великої когорти творчих працівників українських ЗМІ, професора, декана факультету журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка Дмитра Прилюка. У його біографії – фронтові дороги, керівництво низкою обласних видань, республіканською газетою «Колгоспне село», багаторічна викладацька робота, створення основ теорії і практики журналістики тощо.____________________________________________________________________________


82.3(4УКР)
В 62 
 

Вода й вогонь в українських легендах та віруваннях [Текст] / [авт.-упоряд.] Алла Ковтун. - Київ : Успіх і кар'єра, 2015. - 143 с. : іл.

 Збірка тематичних українських легенд та давніх вірувань про найважливіші речі в житті людини — воду та вогонь. Культ води й вогню існував у міфології всіх народів. Це абсолютно логічно, адже саме життя прадавньої людини протікало поблизу водойм: річок, ставків, озер, а життєдайний дощ — щедрий дар неба — обіцяв майбутній достаток. Вони вважали, що перший вогонь також упав із неба як знак прихильності до людини Сонця — цього наймогутнішого бога в уяві древніх слов’ян.
Поклоніння воді й вогню було перенесене древніми народами на багато побутових речей, які їх оточували: піч, свічку, колодязь. Відгуки давніх легенд дійшли до нас у вигляді обрядів та звичаїв, ритуальних пісень, танців, колядок, приказок, прислів’їв, загадок, прикмет і т. ін.
Книга стане у нагоді всім, хто захоче поринути у світ наших предків, ознайомитися з їх світобаченням.
Представлений матеріал зацікавить школярів, студентів, широкі кола української громадськості.____________________________________________________________________________

83я20      
Л 64  

Література: для дітей середнього шкільного віку [Текст] / уклад. В.М. Скляренко; худож.- оформлювачі  Б.П. Бублик,С.В. Правдюк.- К.: Кордон, 2015.- 318с.: іл.

Література: для дітей середнього шкільного віку / уклад. В. М. Скляренко; худож.-оформлювані Б. П. Бублик, С. В. Правдюк. — К.: Кордон, 2015. — 318 с.: іл.
З давніх-давен людина прагнула не тільки хліба, а й видовищ. Так у Середземномор’ї з’явився давньогрецький античний театр, якому ще раніше передували храмові дійства... Саме про народження театру, про його національні і жанрові різновиди ви дізнаєтесь, прочитавши цю книжку. До того ж читач знайде в нашій енциклопедії докладну оповідь про цирк, кіно, мультиплікацію та професії, що з ними пов’язані. І, звичайно, ми розповімо про найвідоміші кінофестивалі та кінонагороди.
___________________________________________________________________83.3(4УКР)
Ш66
 

Шкандрій, Мирослав.   Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920-х років [Текст] / Мирослав Шкандрій; пер з англ.. Т. Цимбала.-2-ге вид.-К.: Ніка-Центр, 2015.-384с.

Книжка канадського славіста, професора Манітобського університету Мирослава Шкандрія – перша й наразі єдина західна монографія, присвячена знаменитій літературній дискусії 1925–1928 рр., одному з центральних епізодів інтелектуальної історії України ХХ ст. У книжці розглянуто драматичні мистецькі події та бурхливі ідеологічні дискусії про культуру й ідентичність за часів короткого «червоного ренесансу», що передував репресіям 1930-х років. Спираючись на чималий корпус тогочасної періодики, Мирослав Шкандрій докладно проаналізував і елеґантним стилем виклав літературні й політичні настанови українських письменників, взаємоворожих літературних організацій та українських націонал-комуністів. Книжка містить також хронологію та бібліографію полемічних текстів і може служити своєрідним довідником з літературної дискусії, початковою точкою дальших досліджень.
Видання розраховане на літературознавців, істориків, студентів гуманітарних факультетів та всіх, хто цікавиться історією української літератури.

____________________________________________________________________

84.4РОС6
В 65
     

Войнович, Володимир Миколайович     Монументальна пропаганда [Текст] : роман / Володимир Войнович ; пер. з рос. Михайла Каменюка. - Київ : Дніпро, 2015. - 376 с.  ISBN 978-966-578-252-0


Роман Володимира Войновича "Монументальна пропаганда" удостоєний Державної премії Росії з літератури за 2001 рік.

Дія розгортається в знайомих читачеві знаменитого "Чонкіна" місцях, і головна героїня, незламна Аглая Ревкін - родом звідти ж. Вона та інші герої живуть в прожиті багатьма з нас роки - від суворого сорок дев'ятого до наших днів, з новими російськими, роз'їжджають, як кажуть місцеві бабусі, на "сердімесах" і "мердісесах". "Ми живемо в часи, коли тільки у крайнього скептика є шанс опинитися мудрецем або навіть пророком", - пише Володимир Войнович. І все ж в його книзі вдосталь іронії і гумору, доброти та оптимізму.
Під час війни Аглая Степанівна командувала партизанським загоном, що було відзначено двома бойовими орденами. Після війни сама була секретарем райкому, поки її не "з'їли" більш хижі товариші. Вона повернулася на місце довоєнної діяльності і знову завідувала дитячим будинком імені Ф.Е. Дзержинського. Де в лютому 1956 року її і застала історична подія, з опису якого піде наша розповідь.___________________________________________________________________

84.4УКР6
І 19
 
  

Іваничук, Роман.  Вогненні стовпи [Текст] :тетралогія /  Роман Іваничук; худож.- оформлювач Є.В. Вдовиченко.- Харків: «Фоліо», 2015. - 507с.

 Ця книга – перший художній твір у незалежній Україні про героїчну історію Української повстанської армії. Події твору розгортаються на Прикарпатті, де в горнилі військових дій ворожих армій народжується нова ґенерація українців, здатних захистити свою честь, родину й рідну землю.
“Вогненні стовпи” – світла данина пам’яті тим, хто віддав життя за незалежність України, воюючи в лавах УПА. Це розповідь про нашу справжню історію, про нашу українськість, про те, на чому тримається Дух нашої нації. Кілька поколінь в Україні виросло без правдивої інформації про УПА. Маємо щасливу нагоду заповнити цю прогалину в історії і нашій свідомості._____________________________________________________________________

84.4УКР6
К 59 
    

Кокотюха, Андрій Адвокат із Личаківської [Текст]: роман/ Андрій Кокотюха; худож.-оформлювач Л.П. Вировець.-Харків: Фоліо,2015.-283с.-(Ретророман)

Ретрокнига «Адвокат із Личаківської» переносить читача на початок ХХ століття, а саме 1908 рік та розповідає про молодого киянина Клима Кошового, який дивом вирвався з тюрми й тікає від переслідувань царської влади до Львова. Але й тут його заарештовує поліція — біля трупа відомого адвоката Євгена Сойки. Покійний мав у місті сумнівних друзів та могутніх ворогів. Самогубство — чи вбивство? Пошуки істини водять Кошового темними лабіринтами львівських вулиць. На шляху — зухвалібатяри, міські кримінальні королі та російські терористи - бомбісти. А ще поліцейський комісар Марек Віхура, в якого Клим постійно плутається під ногами. Правда приголомшить Кошового та його нового відданого друга Йозефа Шацького. Й назавжди змінить долю загадкової та впливової красуні Магди Богданович...
__________________________________________________________________________

84.4УКР6
К 59 
    

Кокотюха, Андрій Привид із Валової [Текст]: роман/ Андрій Кокотюха; худож.-оформлювач Л.П. Вировець.-Харків: Фоліо,2015.-285с.-(Ретророман)

Початок ХХ століття, 1909 рік. Успішний київський адвокат Клим Кошовий від переслідувань царської охранки тікає до Львова, де стає лише скромним помічником старого нотаря. Його нудні злиденні будні порушує візит комісара кримінальної поліції: у кишені трупа, знайденого у будинку на вулиці Валовій, виявили візитівку Клима. Сам чоловік загинув за досить дивних обставин, хоча офіційно це нещасний випадок. Але той дім має у Львові недобру славу. Кажуть, у ньому вже сто років блукає привид Чорної пані. Всякого, хто зустрінеться з нею, чекає погибель. І така смерть на Валовій – не перша. У гонитві за привидом Кошовий та його відданий друг Йозеф Шацький змушені зануритися у львівські нетрі та спуститися на міське дно. Ризикуючи життям, вони таки дізнаються правду про привида. І вона дуже не сподобається загадковій та впливовій красуні Магді Богданович...
_____________________________________________________________________________
 

84.4УКР6
К 57
      

Когтянц, Костянтин. Монети для патріарха [Текст]: роман/ К.А. Когтянц; худож.-оформлювач О.М. Іванова.-Харків: Факт,2015.- 217с.
Роман К. Когтянца «Монети для патріарха» отримав спеціальний приз як кращий історико-патріотичний твір на «Коронації слова-2013».

Чи часто ви читали фентезі, в якому всі історичні факти, до найдрібніших подробиць, викладені напрочуд точно?! Навіть така дивовижна подія, як громадянська війна між червоними та білими у Єгипті та Сирії на межі XVII–XVIII століть…
Сердюк Мусій Ільченко на прізвисько Пройдисвіт отримує завдання – доставити Антіохійському патріархові дивні монети, знайдені під час зведення укріплень Києво-Печерської лаври… А що із цього вийшло, дізнаєтеся із нового роману Костянтина Когтянца.
____________________________________________________________________________

84.4УКР6
Л 64
   

Литовченки Т. і О. Фатальна помилка[Текст]: авантюр.-іст. роман/Тимур і Олена Литовченки; Худож.-оформлювач  Л.П. Вировець. - Харків: Факт, 2015.-319с.
Роман «Фатальна помилка» присвячено 355-й річниці Конотопської битви та трагічній загибелі полковника Юрія Немирича — мрійника, романтика, авантюриста, українського інтелектуала XVII століття, відомого благодійника, адепта європейського вибору. Адже ще 355 років тому Україна мала цілком реальний шанс стати справжньою, як для XVII століття, європейською державою — незалежною, міцною і прогресивною. Державою православною, але без несамовитої азійської дикості Московського царства, з модерновою системою державного управління —- на відміну від Речі Посполитої, де сейм міг обрати слабкого безвільного короля і де час від часу наставали періоди безкоролів'я. Проте скористатися такою історичною можливістю не вдалося...
____________________________________________________________________________

84.4УКР6
Л 64
 

Литовченки Т. і О. Шалені шахи [Текст]: авантюр.- іст. роман/Тимур і Олена Литовченки; Худож.-оформлювач  Л.П. Вировець. - Харків: Факт, 2015.-315с.

Що наше життя? Гра!.. Для одних — карколомна шахова партія, для інших — протиборство держав і князівств, владних осіб та спадкоємців величезних станів, католиків та православних. Настав час розпочинати чергову партію. У великій грі життями, немов живі шахові фігури, зійшлися князі Василь-Костянтин Острозький і Дмитро Сангушко, княгині Беата Костелецька-Острозька і Гальшка Острозька, очільники перших козацьких повстань Криштоф Косинський і Северин Наливайко зі своїм братом Дем’яном, королі Стефан Баторій і Сигізмунд ІІІ Ваза, королева Анна Ягеллонка, полководець Станіслав Жолкевський.

________________________________________________________________________


84.4УКР6

Л 87
      

Лущик, Петро.  Тамплієри короля Данила[Текст]:роман/Петро Лущик; худож.-оформлювач Л.П. Вировець. - Харків: «Фоліо», 2015.-286с.

Дія роману відбувається у ХІІІ столітті. Папа Римський Інокентій ІV відправляє до галицького князя Данила Романовича свого посла. Охороняти важливу особу доручено загону воїнів-тамплієрів на чолі з командором Гійомом де Пардо. Храмовникам доведеться вступити у сутичку не лише з монголами, що захопили руські землі, але й зі своїми одвічними суперниками госпітальєрами і навіть з ассасинами.


_________________________________________________________________________

84.4УКР6
О-54

Олійник Б.І. Основи: Поезії. Поеми  [Текст] / Б. І. Олійник. - перевид., переробл. - К. : Дніпро , 2015. - 696 с.


До книги увійшли вибрані твори видатного українського поета і громадського діяча, лауреата Шевченківської премії академіка Бориса Ілліча Олійника. Утвердження людської особистості, висоти духу і моралі, протистояння злу і насильству – головні мотиви творчості одного з чільних шістдесятників. 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________

 

84.4УКР6  
Р 83
    

Рудневич, Марко  Я з Небесної Сотні [Текст]: повість/М. Рудневич.-К.: А-БА-БА-ГА-МА-ГА, 2015.-182с.

Герой повісті молодого письменника Марка Рудневича чимось нагадує селінджерівського Голдена Колфілда. 19-річний студент Макс зі Сміли легко й відверто оповідає про своє життя — про навчання, однокурсників, родину, про свою кохану дівчину Іванку, яка вчиться в Києві, а батьки хочуть відіслати її на навчання до Франції... Але стається Майдан, і Макс зі своїм другом-однолітком їде до Києва.
Зрештою, це повість про три вирішальні доби на Майдані. Ви згадаєте все, ви ще раз переживете ті тривожні лютневі дні і, мабуть, будете плакати, і ще довго пам’ятатимете простого хлопця зі щирою душею — Макса зі Сміли...
_________________________________________________________________________

84.4УКР6     
Р-83

Руїна/ Упоряд. І передм. О.І. Гуржія.-К.: Видавництво гуманітарної літератури,2015.- 432с.

Ця книга охоплює події в Україні, що увійшли в її історію під назвою «Руїна». До видання включені прозові твори, історичні дослідження, документальні матеріали, котрі яскраво характеризують одну іх трагічних сторінок історії нашої держави.
Книга доповнена хронологією, картою того часу, примітками.

________________________________________________________________________
84.4УКР6       
Т 19
 

Таран Людмила. Прозорі жінки [Текст]/ Людмила Таран.-Чернівці: Букрек,2015.- 316с.
«Прозорі жінки» – нова книжка малої прози Людмили Таран. Авторка з іронією та любов’ю досліджує жіночу тілесність у різних її виявах.  Упізнавані ситуації й деталі, буденне та містичне переснувалися в її прозі, як це буває і в житті.

 


__________________________________________________________________________
84.4УКР6
У 51
    
Ульяненко,Олесь    Серафима [Текст]: роман/Олесь Ульяненко; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко.-Харків:Фоліо,2015.-217с.
В основі сюжету роману «Серафима» - відверта  історія життя дівчини-вбивці, красуні,яка кращого застосування для своєї вроди, ніж піти по руках бандитів та міліціонерів, не знайшла, а потім, відчувши себе ображеною, почала розправлятися з усіма, хто зустрівся на її шляху. Як і в інших своїх романах, письменник у «Серафимі» стверджував: «Намагаючись показати темні сторони суспільства, щоб довести людям, що так жити не слід.

___________________________________________________________________________
 
84.4УКР6
У 51
Ульяненко,Олесь.    Сталінка. Дофін Сатани[Текст]: романи/Олесь Ульяненко; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко.-Харків: Бібколектор,2015.-507с.

«Сталінка» (1997) — найбільш резонансний твір письменника, один із перших культових українських романів нового часу. Саме він здобувся на нищівну критику, саме за нього Олесь Ульяненко отримав Малу Шевченківську премію.
Автор малює життя в божевільні, де люди перетворюються на рослини. Але ж не всі. Головний герой Йона намагається втекти на волю, але що таке воля в «країні вічних дурнів і катів»? Хаос, обман, розпуста... І тільки віра в Бога допомагає людині вистояти в цьому божевільному світі.
У романі «Дофін Сатани» (2003) письменник із вражаючою достовірністю створив жахливий образ нелюда-вбивці, який ховається за привабливою постаттю рафінованого інтелігента.
__________________________________________________________________________
84.4УКР6   
Ц 60
  
Цілик, Ірина. Червоні на чорному сліди[Текст]: Оповідання/Ірина Цілик.-К.: КОМОРА, 2015.- 152с.

У фокусі уваги авторки, завжди й незмінно, – історії “маленьких людей” у великих містах, і саме з таких оповідань, написаних у різні роки, складається книжка “Червоні на чорному сліди”.
Старий, дитина, інвалід, прибиральниця, вулична торговка, патронажна сестра… Улюблені герої Ірини Цілик – непримітні кияни, що мовчки двигають на собі тягар життя, і чиї обличчя зазвичай не потрапляють у поле зору телекамер…


___________________________________________________________________________
84.4ІТА
Е 45
     
Еко, Умберто  Номер нуль [Текст]:роман /Умберто Еко; пер. З італ Ю.В. Григоренко; худож.-оформлювач Л.П. Вировець.-Харків: Фоліо, 2015.- 191с.-(Карта світу)

Після п’ятирічної перерви у січні 2015 року побачив світ новий роман Умберто Еко ”Номер нуль” (“Numero Zero”). Вікіпедія визначає його жанр як нуар. На відміну від попередніх творів письменника, події в ньому відбуваються у недалеку епоху — у Мілані 90-х років ХХ століття. Головний герой — редактор газети, створеної, щоб друкувати наклепницькі статті про бізнесменів і псувати їм репутацію. Однак, окрім теми продажної журналістики, Еко згадує і недавні політичні події в Італії — замах на Папу Римського, діяльність масонської ложі “Пропаганда № 2”, операцію “Гладіо”, проведену НАТО, і невдалий державний переворот…
___________________________________________________________________________


84.5ТУР  
Г 99  

 
 Гюнтекін, Решат Нурі. Листопад [Текст]: роман / Р. Н. Гюнтекін ; [пер. Ю. В. Григоренко ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2015. – 158с. – (Карта світу).
Після смерті близьких ісламський фінансовий чиновник Алі Різа просить для себе посаду у віддаленій провінції і терміново виїжджає туди, щоб на чужині відволіктися від свого горя. Незабаром він одружується, і на світло один за одним з'являються діти. Алі Різа розуміє, що тепер не може більше їздити по країні, і осідає в Стамбулі. У міру того як діти ростуть, Алі Ризу все частіше відвідують думки про старість. Але осінь життя підкрадається занадто непомітно, і Алі Різа виявляється в замішанні - він не знає, як тепер жити і що робити ...
_________________________________________________________________________

84.4НОР
Н 55  
   
Несбьо Ю. Син [Текст] : скандинав. гостросюжет. роман / Ю. Несбьо ; [пер. з англ. В. Б. Чайковського]. - Харків : Фоліо, 2014. – 574с.

Сонні Лофтус упродовж останніх десяти років відбуває термін за злочини, яких не скоював. В обмін за це він безперебійно отримує героїн. Інші в’язні часто звертаються до нього по розраду чи благословення, оскільки Сонні має серед них реноме напівченця-самітника. Наркоманом він став, коли його батько, офіцер поліції, вчинив самогубство і вже після смерті був визнаний винним у корупції. Сонні перебуває у центрі уваги корумпованого середовища Осло: тюремний персонал, поліція, адвокати, збоченець-капелан – усі зацікавлені в тому, щоб він залишався у в’язниці. Та дізнавшись про деякі, тривалий час приховувані факти щодо свого батька, Сонні вчиняє блискучу втечу і розпочинає полювання на людей, винних у злочинах, за які досі змушений був спокутувати він.

_______________________________________________________________________
85.314(4УКР)
А12
      

Павлюк  Л.Л. Єлизавета Чавдар .  Життя віддане мистецтву/ Лідія Павлюк.-Київ: Муз. Україна, 2015.- 144с.

 Книгу присвячено видатній українській співачці, народній артистці СРСР, професору Єлизаветі Іванівні Чавдар. Вперше зібрано і опубліковано спогади та унікальні фотографії з архівних фондів Національної опери України імені Тараса Шевченка, ЦДКФФА України імені Г.С. Пшеничного, а також архіву Єлизавети Чавдар НМАУ ім.. І. Чайковського.
Видання адресоване широкому загалу та фахівцям вокального мистецтва.

__________________________________________________________________________

85.314(4УКР)6
У 45 
  

Українські народні пісні з нотами [Текст.Ноти].-К.: Велес, 2015.-192с.

До пропонованої збірки увійшли патріотичні, козацькі, ліричні, жартівливі пісні, колядки. В них розкривається поетична душа українців і найкращі людські якості: патріотизм і вірність у коханні й дружбі, чесність і справедливість, мужність і доброта, дотепність. А головне, що це шедеври, довершені мистецькі твори, позначені геніальністю народу.
Може бути використана для вивчення народної творчості, під час свят та гулянь.

___________________________________________________________________________

Запрошуємо до бібліотеки для перегляду нових книг.

Переглядів: 508 | Додав: СеменівськаЦРБ | Теги: надходження | Рейтинг: 0.0/0
Вітаю Вас Гість