Головна » 2016 » Лютий » 21 » 21 лютого - Міжнародний день рідної мови
09:17
21 лютого - Міжнародний день рідної мови

«Із глубини віків нам сяє мудре слово»
Віртуальна книжкова виставка   
 

21 лютого  світ відзначає Міжнародний день рідної мови, встановлений ЮНЕСКО з метою захисту мовної й культурної багатоманітності.             
 Цю дату визначено на 30-ій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в жовтні 1999 року, яка наголосила на важливій ролі мови в розвитку освіти, культури, для консолідації суспільства, формування нації і зміцнення держави. 
Саме ми, заради прийдешніх поколінь, повинні зберігати і шанувати мову, як це робили наші славні предки.
Ми з радістю відзначаємо Міжнародний день рідної мови – день, обраний народами для того, щоб вшановувати лінгвістичне різноманіття мов людства. Люди на нашій планеті розмовляють приблизно сімома тисячами мов, кожна цілим світом різноманітних понять, складним та захоплюючим комплексом звуків та емоцій, символів та асоціацій, відтворень руху та часу.
Мова – втілення думки: що багатша думка, то багатша мова.
   
 
Розділи:

1. Мова – найцінніше     надбання людства2. Мова: історія та сучасність3.Відкрий, рідна мово, свої скарбниці золоті
4. Знай, вивчай і поважай                                                             
 
Огієнко І.І. (Митрополит Іларіон)
  Історія української літературної мови[Текст] / Упоряд., авт. іст.- біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик.- Либідь, 1995.-296 с., іл., ім. пок. («Літературні пам’ятки України»).
  Фундаментальна праця визначного діяча українського відродження Івана Огієнка, що вперше видається у нашій державі (написана 1949 р.), цінна тим, що в стислій, доступній формі оглядає тисячолітній період української літературної мови, «тернисту й круту дорогу» її розвитку.
 
  Книга виконує роль своєрідного підручника з історії української літературної мови. 
Велесова Книга [Текст]: духовний заповіт предків: ритм. перек. укр.. мовою В.Яцика. - К.: Велес, 2004.- 256с., іл.
 
 
Задум цієї праці без надії на її оприлюднення виник давно – ще в «епоху перемігшого соціаліму». Вийти з таким матеріалом на світ Божий у той «неповторний час» було вкрай небезпечно. На звернення професора із Нью-Йорка (родом із Донеччини) Віталія Кейса відгукнулись наші заокеанські краяни – подружжя Заковоротних, на чиї кошти і видалась ця книжка. Зібрані    автором документи схвилюють кожного, кому не байдужа наша історія та культура. У хрестоматійній частині книжки вміщені поетичні та прозові тексти, в яких звучить щира любов авторів до барвистої, незнищеної, тепер уже державної, української мови.
        Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциту [Текст]: Док. і матеріали / Упоряд.: Л. Масенко та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2005. – 399 с.
  
У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах України. Вони проливають світло на підступне втручання у внутрішній розвиток української мови,спрямоване на штучне зближення її з російською і знищення  як незалежного мовного утворення. Працю призначено всі тим, кому не байдужа доля рідної мови.  
 Білецький А.О.
  Про мову і мовознавство[Текст]: Навч. посібник для студентів філол. спец. вищ. навч. закладів/ А.О.Білецький. – К.: «Артек», 1997.  – 224 с.
 
 
У пропонованому посібнику в доступній  для широкого читача, жвавій і цікавій формі викладено основне коло проблем загального мовознавства: мова як знакова система і її відмінність від інших знакових систем, походження людської мови, її будова й особливості функціонування, взаємозв’язок мови й мислення, мови й суспільства, мови й культури, класифікація мов, систем письма тощо.
Гнатюк Л.П.,  О.В.
 
 
 
 
 

    Пономарів О.Л. 
Українське слово для всіх і кожного 
[Текст] /Олександр Пономарів.-К.: Либідь,2012.-360с.
 
У виданні містяться спостереження над традиційними й новими явищами в українській літературній мові, даються поради щодо вибору найкращих варіантів висловлення думки в галузі лексики, вимови, наголосу, морфології, синтаксису, стилістики, фразеології. Наводяться способи відтворення українських та іншомовних топонімів, антропонімів, етнонімів як окремих лексичних одиниць та як складників фразеологізмів. «Роздуми й коментарі» відбиває різні етапи становлення української мови як державної та функціонування її в незалежній Україні.
 
Для науковців, редакторів, лекторів, журналістів, викладачів, студентів, широкого загалу читачів.
 
 
У пропонованому посібнику послідовно висвітлено основні розділи курсу сучасної української мови. Його перевагою є системний виклад матеріалу, який органічно поєднується з практичними завданнями різноманітного характеру. Посібник містить численні схеми мовного аналізу, приклади, які не тільки полегшують засвоєння теорії, а й сприяють узагальненню і систематизації набутих у школі знань.
Українська мова [Текст]: Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М.(Співголова), Тараненко О.О.(співголова), М.П.Зяблюк та ін.- 2-е вид., випр. і доп..- К.: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М.П.Бажана, 2004.-824с.: іл.
 
На основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. Розглянуто різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства. Багато статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зробили істотний внесок у розвиток української мови, філологічної науки тощо. Книга містить 1935 статей, карту, ілюстративний матеріал і таблиці. Розрахована як на філологів, так і на широке коло читачів.
         
Словник-довідник з культури української мови [Текст] / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О.Сербенська, З. Терлак.-3-е вид., випр. – К.: Знання, 2006.- 367с.
 
Культура мови як невід’ємна складова особистості – одна із перших ознак загальної культури людини та суспільства. Довідник містить складові випадки словживання і допоможе читачам засвоїти граматичні норми української мови.
Для працівників засобів масової інформації, вчителів, а також усіх, хто хоче підвищити рівень знання української мови.    
 
       Шевчук Світлана.
 Разом, окремо, дефіс 
[Текст]: Словник-довідник.- К.: Видавництво А.С.К., 2003.- 416с.
 
У словнику вміщено 32000 найуживаніших слів і словосполучень, включаючи найновіші запозичення. Представлено спеціальну різногалузеву термінологічну лексику. Написання слів, їх наголошування та відмінювання узгоджено з новим українським правописом. Словник розраховано на широкого користувача: від шкільної молоді, студентів – до викладачів, науковців, фахівців усіх галузей знань.
Волощак, Марія
       Неправильно-правильно 
[Текст]: Довідник з українського словживання: За матеріалами засобів масової інформації.-К: Вид.центр "Просвіта", 2000.-128с.
 
          Жайворонок В.В.
 Велика чи мала літера? 
[Текст]: Словник-довідник: Близько 10 000 номінацій.- К.: Наук. Думка, 2005.- 204с. – (Словники України).
 
Це перший в українській лексикології словник-довідник, присвячений одному із складних розділів орфографії – написанню слів і номінативних словосполучень з великої чи малої літери. Він включає географічні назви політичних та громадських організацій, адміністративні найменування, назви посадових осіб, церковно-календарних та народних свят, знаменних дат, міфологічні, астрономічні, церковні, теологічні назви, документи тощо. Призначено для фахівців та широкого кола читачів.
                                                                                                            
Переглядів: 269 | Додав: СеменівськаЦРБ | Рейтинг: 0.0/0
Вітаю Вас Гість