Головна » 2017 » Липень » 7 » Знайомтесь, нові книги!
08:34
Знайомтесь, нові книги!

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК КНИГ
ДОСТУПНИЙ ЗА ЦИМ ПОСИЛАННЯМ

 

22.1

Перельман, Яків Ісидорович. Жива математика: Математичні розповіді та головоломки/ Я.І. Перельман. - К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2016.-176с.


У книзі міститься понад сотні різноманітних математичних задач і головоломок, для вирішення яких читачеві досить знайомства з елементарної арифметики і початкової геометрією. Лише незначна частина завдань вимагає вміння складати і вирішувати прості рівняння. Такого роду завдання, представлені переважно у вигляді захоплюючих оповідань, легко читаються, відмінно розвивають логічне мислення і пам'ять.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та всіх, хто любить цікаво і з користю проводити дозвілля.
22.3
Перельман, Яків Ісидорович. Цікава фізика: наук-поп. Вид.: у 2 кн./ Я.І. Перельман.-К.: Видавнича група КМ – Букс, 2016.-Кн.1,2.- 496 с. :іл.


Серед найвідоміших публікацій автора «Цікава фізика» посідає особливе місце.

Секрет її популярності пояснюється як підбором тем і різноманітністю матеріалу,

так і способом подачі інформації, манерою пояснення наукових понять. У це видання

увійшли дві книги, об’єднані не лише спільною темою і назвою, а й, за словами автора,

головною ідеєю — розбудити у читача «діяльність наукової уяви, привчити мислити в дусі

фізики і розвинути звичку до різнобічного застосування своїх знань». Для учнів

загальноосвітніх навчальних закладів та всіх шанувальників науково-популярної літератури.

26.89
Колесник, Анатолий. Кобеляки, мои Кобеляки [Текст] :
 Книга для туристов ит гостей/Анатолий Колесник.-Изд-во «Кобеляки», 1996.-88с.
Це розповідь  про районний центр та йогожителів

 

 

 

 

26.89
Щербачов  В.В. Олімпійський Синдром  Гімалаїв [Текст] : захоплюючі історії / Валентин Васильович Щербачов . – Київ : Самміт – Книга, 2016. – 120 с.


Захоплюючі історії про Гімалаї і Антарктиду, написані відомим журналістом Валентином Васильовичем під час його подорожей.
 

 

 

 

 

53.57
Глива Є.Вступ  до психотерапії: Навчальний посібник.-Острог-Київ: Вид-во « Острозька академія», вид-во «Кондор», 2009.- 530с.
Пропонована праця присвячена психотерапії, де пацієнт, заглиблюючись в особливо створені умови, перевіряє своє ставлення до власного майбутнього, користуючись краще пізнаним минулим та теперішнім, до навколишнього світу, та найважливіше - ставлення до себе самого, бо лояльність до себе, до внутрішнього голосу людини, як вказує Г.С. Сковорода, - це вхід до "щасливого власного дому".
 

 

56.14
Зайцев О.О. Сексуальна злочинність серед української молоді [клініко-патопсихологічний і соціально - психологічний аспекти]/О.О. Зайцев,О.А. Ревенок,С.С. Шум.- Полтава: Дивосвіт, 2010.-144с.

У монографії з позицій мультидисциплінарного та системного підходів приведені дані щодо діагностики, лікування та профілактики психічної патології в осіб молодого віку, котрі скоїли сексуальні злочини. 

 

 

 

 

63.3(4УКР-4ПОЛ)
Грибан Г.П. Гортаючи сторінки історії Полтавщини[Текст]/ Ганна Грибан, Володимир Халимон.-Полтава: Дивосвіт, 2016.- 448 с.


У книзі розповідається про історичні події на теренах полтавського краю, починаючи з первісної доби і до сучасних, пов’язаних із Революцією Гідності, анексією Криму і війною на Донбасі; про видатних діячів культури, історії та науки, про їхній внесок у світовий поступ, про найбільш значущі культурні пам’ятки області.
 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР-4ПОЛ)

Євселевський Л.І. Кременчуччина у ХІХ на початку ХХ століття [Текст]: історичний нарис.-Кременчуцька міська друкарня, 1996.-144с.
 

Дане видання продовжує виклад основних історичних подій на терені Кременчуччини до початку 1918р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)624.71
Іван Тесля: «…передумав багато різних думок про вільне життя, про рідний край…»[Текст]: спогади в’язня концтабору/упорядкування, редагування та комп’ютерне опрацювання Н. Тертичка.-Київ, 2016.-67с.


Видання присвячено світлій пам’яті батька, уродженця Полтавщини, в’язня концтаборів Нацвейлер і Дахау. У відредагованих спогадах максимально збережено авторський виклад, з подання автентичних дописів.
Представлено копії документів з архівів Німеччини, інформація про концтабори та фото, сімейні світлини.

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)

Яневський Д.Б. Проект «Україна». Відомі історії нашої держави [Текст] / Данило Яневський; худож.-оформлювач О.Д. Кононученко.-Харків: Фоліо, 2016.-287с.:іл.

У новій книжці заслуженого журналіста України, доктора історичних наук Данила Яневського продовжується розповідь про події, що відбувалися на території сучасної України після її окупації Російською імперією та монархією Габсбургів у 1781—1914 роках. В основу цієї розповіді покладені узагальнені висновки білоруських, литовських, польських та українських науковців, які показали, що уніфікаційна політика російських окупантів була спрямована на знищення культурної, національної, релігійної, мовної ідентичності окупованих народів, тоді як на землях, які опинилися під австрійською владою, відбувався соціальний, економічний, політичний, культурний розвиток населення. Але завжди були вільні та небайдужі люди, які у різні часи намагалися зробити Україну «ідеальною» правовою державою для всіх народів, що її населяли.63.3(5ІСП)
Ю. Лі Куан. Із третього світу в перший. Історія Сингапуру: 1965-2000. [Текст] /Лі Куан Ю; Пер. з англ.. Є. Сагайдака.-К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2017.- 760с.

Із третього світу в перший" - спогади Лі Куана Ю, які охоплюють період з 1965 по 2000 рік. У 1965 році Сингапур здобув незалежність. З того часу його батькові-засновнику, Лі Куану Ю, довелося вирішити чимало проблем: як побудувати мирні відносини із вороже налаштованими сусідніми державами, як забезпечити людей житлом та й взагалі підвищити рівень їхнього життя, як налагодити постачання води, як позбутися небезпечних комуністичних партій. За роки свого управління крихітною державою Лі Куан Ю спромігся зробити, здавалось би, неможливе. Нині його країна - одна із найбільш перспективних у світі. То яким чином цій людині вдалося домогтися цього "чуда"? У цій книжці є відповіді на всі питання.


65.29
Чучка І.М. Інтерактивний маркетинг[Текст]: Навчальний посібник/ І.М. Чучка, І.П. Студеняк.-К: Кондор, 2009.-122с.


Навчальний посібник складений у відповідності до вимог програми із дисципліни “Інтерактивний маркетинг” для вищих навчальних закладів і призначена для студентів – майбутніх інженерів економістів, що працюватимуть в області міжнародних економічних відносин та маркетингу.

 

 

 

 


65.9(4УКР)
Телишевська Л.І.Інвестиційний аналіз [Текст]: Навчальний посібник/Л.І.Телишевська, В.І. Успаленко.-Харків: «Бурун книга», 2011.-280с.


Навчальний посібник всебічно розкриває методичні засади оцінювання фінансової  і технічної життєздатності, інвестиційної привабливості та економічної ефективності інвестиційного проекту.


 

 

 

 

 

65.9(2)26
Іванова І. Державний фінансовий контроль: Парадигми розвитку: монографія/Ірина Іванова.-К.: Акамемвидав, 2010.- 168с.


Державний фінансовий контроль у кожній країні є одним із найважливіших чинників гарантування економічної безпеки держави. Висока актуальність його і в Україні, де в останні роки відбувається переосмислення теоретичних, правових засад, змінюється практика. Наукове обґрунтування поліпшення системи державного фінансового контролю містить пропонована монографія. У ній розкрито теоретико-методологічні основи та особливості його в Україні, методику оцінювання стану фінансово-бюджетної дисципліни і способи підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу, визначено пріоритети і шляхи оптимізації механізмів контролю за фінансами як інструмента підвищення ефективності управління державою.

 

83я73
Харчук Р.Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період [Текст]: Навч. посіб/ Р.Б. Харчук.-2-ге вид., стереотип.-К.: ВЦ «Академія», 2011.-248с.


У навчальному посібнику йдеться про особливості розвитку сучасної української прози з огляду на такі її естетичні орієнтації, як неопозитивізм, неомодернізм, передпостмодерні явища, постмодернізм, феміністичне письмо, альтернативне самовираження, різноманітні межові стильові явища. Розкрито також зміст літературно-естетичної дискусії про постмодернізм і його особливості в українському письменстві. Аналіз творчості найпомітніших у цьому часі прозаїків поєднано із розкриттям домінантних ознак стильових течій, які вони представляють. Деякі актуальні положення і факти уточнено в короткому літературознавчому словнику-довіднику.

Художня література
84.34УКР6-АВС
Богуславець, Леся. Судженого й конем не об’їдеш[Текст]: подорожні нариси та мемуарні портрети/Леся Богуславець.- К.: Ярославів Вал, 2016.- 280с.
Коли згадує полтавка і харків’янка водночас – це цікаво. Коли згадує австралійка з полтавсько-харківським минулим – це цікаво двічі. Коли ж згадує письменниця і донька Дмитра Нитченка –Леся Богуславець, то ці спомини безумовно варті вашої уваги, адже чого б не стосувалися її подорожні нариси чи мемуарні портрети(сонячної Австралії, східної України, сумнозвісної Биківні чи стольного Києва), це безцінні «фотографії у словах», свідки зупиненого часу; а ще - погляд на Україну очима нашої небайдужої землячки, яка свідомо чи підсвідомо єднає два континенти і два українських світи в один (саме той, який суджений і якого конем не об’їдеш) 
84(4УКР)1
Старицький М. П. На прю!
 [Текст] / : вибране / Михайло Старицький ; уклад. і авт. передм. В. Поліщук ; [худож. О. Кононенко]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2016. – 379 с. : іл.


Книга вибраного «На прю!», що означає «на боротьбу», містить твори Михайла Старицького різного жанру й проблематики. Його багатогранна творчість має неминуще значення, а твори відзначаються широким діапазоном мовностильових пластів – від розмовно-побутового до романтично-піднесеного, від ніжно-інтимного до іронічно-саркастичного, засобами якого автор гнівно таврує суспільні й людські вади. Велика розмаїта мистецька спадщина М. Старицького живе повним життям і нині, зберігаючи не лише історико-пізнавальну, а й виховну та естетичну цінність. Видання орієнтоване на широке читацьке коло.
 

Переглядів: 52 | Додав: СеменівськаЦРБ | Теги: рекомендаційні списки, нові надходження | Рейтинг: 0.0/0
Вітаю Вас Гість